"Játrolam" Zubří
12.4.2003

(Na PC můžete přepnout prohlížení do floatbox verze)

2003-04-12-001.jpg
Na návštěvě Rutanova "játrolamu" v Zubří
2003-04-12-002.jpg
Vlevo Rutanova, později Nakova GPZ750 :-)
2003-04-12-003.jpg
Zdrželi jsme se jen chvilku a zase jeli dál