Tradiční výjezd na Drahotuš
6.8.2009

(Na PC můžete přepnout prohlížení do floatbox verze)

2009-08-06-001.jpg
První zastávka - štěrkovna v Olšovci
2009-08-06-004.jpg
U kostela v Podhoří
2009-08-06-005.jpg
Na stromě u zříceniny přibyl tenhle 'inzerát'
2009-08-06-008.jpg
Tady jsme před léty přespávali
2009-08-06-009.jpg
Velký dveřní oblouk pořád stojí
2009-08-06-010.jpg
U cedulí na ruinách hradu Drahotuš